Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Daniel Constantin, a sustinut in data de 14 iulie 2015 o conferinta de presa la sediul institutiei, cu ocazia lansarii a trei noi masuri din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020. Astfel, ministrul Agriculturii a anuntat lansarea sub-masurii 4.3 „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice” - a) IRIGATII, a sub-masurii 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” si a sub-masurii 6.4 „Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole”.

In ceea ce priveste sub-masura 4.3 „Sprijin pentru investitii in infrastructura legate de dezvoltarea, modernizarea si adaptarea sectoarelor agricol si forestier” - Componenta irigatii, aceasta dispune de o alocare financiara totala aferenta PNDR 2014-2020 de 435.294.118 de euro (FEADR + Buget National), respectiv de oalocare financiara aferenta sesiunii 2015 de 218.000.000 de euro (FEADR + Buget National).

Sub-masura poate fi accesata de organizatii/federatii ale utilizatorilor de apa infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, si nu va depasi 1.000.000 de euro/proiect pentru sistemele de irigatii aferente statiilor de punere sub presiune, respectiv 1.500.000 de euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigatii aferente statiilor de pompare si repompare.

”Prin PNDR 2007-2013 am finantat proiecte pentru infrastructura secundara de irigatii pentru o suprafata de peste 300.000 de hectare. Prin masura lansata astazi, deschidem sesiunea de primire de proiecte din partea organizatiilor si federatiilor ale utilizatorilor de apa infiintate in conformitate cu legislatia in vigoare, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, pentru a dezvolta infrastructura secundara pentru alte 400.000 de hectare, ceea ce ar duce la o crestere semnificativa a suprafetelor irigate si, implicit, la rezultate mai bune in ceea ce priveste productiile realizate de producatorii din zonele deservite de aceste sisteme de irigatii”, a precizat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Informatii suplimentare:

Sub-Masura 6.2 Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale dispune de o alocare financiara totala PNDR 2014-2020 de 117.772.552 de euro iar alocarea financiara a sesiunii din 2015 (15 iulie – 30 octombrie) este de 44.164.707 de euro.

Aceasta masura vizeaza diversificarea economiei rurale prin cresterea numarului de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor si crearea de locuri de munca in spatiul rural, precum si incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale.

Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara, respectiv 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect (in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si de agroturism), pentru finantarea de noi activitati neagricole in mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

Intre categoriile de beneficiari care pot aplica pentru aceasta sub Masura mentionam:

• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole in spatiul rural pentru prima data. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;

• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole, pe care nu le-au mai efectuat pâna la data aplicarii pentru sprijin;

• Micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfasurat activitati pâna in momentul depunerii acesteia (start-up).

Sub-Masura 6.4 Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole dispune de o alocare financiara totala PNDR 2014-2020 de 152.573.159 de euro iar pentru sesiunea din 2015 (15 iulie – 30 octombrie) de 57.214.935 de euro.

Aceasta sub-masura vizeazastimularea mediul de afaceri din mediul rural, contribuind astfel la cresterea numarului de activitati neagricole desfasurate in zonele rurale. De asemenea, aceasta sub-masura are ca scop dezvoltarea activitatilor neagricole existente, care sa conduca la crearea de locuri de munca, cresterea veniturilor populatiei rurale si reducerea diferentelor dintre mediul rural si urban.

Sprijinul va fi acordat pe principiul rambursarii costurilor eligibile suportate si platite efectiv si nu va depasi 200.000 de euro/beneficiar.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% si se poate majora pâna la 90% pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism si pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unor activitati non-agricole.

Din categoriile de beneficiari care pot aplica pentru aceasta masura mentionam:

  • micro-intreprinderi si intreprinderi neagricole mici existente si nou infiintate din spatiul rural;
  • fermieri sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in zona rurala in cadrul intreprinderii deja existente incadrabile in microintreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.