SCURT ISTORIC

Termenul de agricultură biodinamică a apărut în anul 1924 moment în care o comunitate de agricultori germani i-au solicitat lui Rudolf Steiner puncte de vedere spiritual-științifice pentru practicarea agriculturii, ce-i drept în opoziție cu cele oferite de știința materialistă care tocmai ce introdusese îngrășămintele chimice (fapt considerat a fi cauza degradării calității nutritive ale alimentelor, conform unui număr tot mai ridicat de studii științifice).

          Agricultura biodinamică nu a avut o ascensiune la fel de rapidă precum agricultura convențională deoarece resursele necesare producției de fertilizanți și produse pentru protecția plantelor (materiile prime) nu au fost chiar la îndemâna fermierilor pentru o lungă perioadă de timp. Cu toate acestea, agricultura biodinamică a prins elan în ultimii 10 ani, depășind chiar și agricultura ecologică (ca importanță) așa cum este ea definită în regulamentele Europene și internaționale.

          În prezent, produsele alimentare și producțiile vegetale realizate exclusiv cu produse care respectă regulile agriculturii biodinamice se comercializează sub sigla DEMETER.

 

          BIODINAMIC VS ECOLOGIC

          Atunci când aducem în discuție cei doi termeni (agricultură biodinamică / agricultură ecologică) trebuie să avem în vedere faptul că există atât asemănări/similitudini, cât și diferențe majore privind modul în care sunt aplicate anumite tehnologii, respectiv produse sau substanțe active.

          Dacă agricultura ecologică este reglementată clar prin legi și regulamente europene și internaționale, în cazul agriculturii biodinamice nu putem discuta despre aceeași abordare, și, de ce nu, de același interes manifestat, fie că discutăm despre fermieri sau despre  implicarea autorităților.

          Substanțele active permise a fi folosite în agricultura ecologică sunt enumerate în cele două anexe (I și II) părți integrante ale Reg. CE 834/2007, pe când termenul de agricultură biodinamică apare o singură dată menționat în Reg. CE 848/2018 care ar fi trebuit să intre în vigoare începând cu 1 Ianuarie 2021, însă pe considerente de pandemie, intrarea în vigoare a acestuia a fost amânată pentru 1 Ianuarie 2022.

          Cu toate că între cele două tipuri de agricultură există diferențe majore, este bine de știut faptul că agricultura biodinamică respectă absolut toate regulile agriculturii ecologice, însă este mult mai restrictivă atunci când vine vorba de folosirea anumitor substanțe pentru protecția plantelor sau fertilizanți (lichizi sau solizi).

          Dacă în agricultura ecologică sunt permise a fi folosite pe post de inputuri autorizate inclusiv substanțe care se obțin prin prelucrare chimică (exemplu: uleiul de parafină, sulfatul de cupru etc.), agricultura biodinamică interzice folosirea oricăror substanțe care nu pot fi obținute din materie vegetală sau compost.

          Agricultura biodinamică implică în mod direct natura și influența ei în procesele de producție, fără a altera procesele naturale și folosește exclusiv compost (îngrășământ), și produse pentru protecția plantelor, respectiv fertilizanți foliari obținuți din extracte vegetale (cu conținut foarte ridicat de microorganisme benefice culturilor vegetale – antifungice, insecticide etc.)

AVANTAJELE INPUTURILOR BIODINAMICE

          Așa cum sunt denumite, inputurile biodinamice (îngrășăminte, tratament sămânță, fungicide, dezinfectanți sol, insecticide sau fertilizanți foliari) sunt produse exclusiv prin procese de fermentație naturale și sunt prelucrate 100% termic și mecanic, fără a interveni în proces cu substanțe de sinteză (nici măcar cu substanțele de sinteză permise a fi folosite în agricultura ecologică).

          Cu toate că la prima vedere inputurile biodinamice pot fi comparate cu maceratele și extractele clasice, este bine de știut faptul că această ramură (a producției de inputuri biodinamice) a devenit una științifică. Extrem de precise în procesele de obținere și de monitorizare a substanțelor și microorganismelor obținute urmare a procesului natural de fermentație, inputurile biodinamice sunt de cele mai multe ori mult mai eficiente decât inputurile de sinteză, datorită simbiozei realizate între microorganismele conținute în acestea, plantă și sol.

         

Avantajele directe pe care le prezintă inputurile biodinamice sunt:

·       Conținutul de microorganisme simbiotice cu solul și plantele;

·       Refacerea solurilor degradate datorită conținutului acestora (microorganisme);

·       Biodegrabilitatea acestora (nu există remanență, timp de așteptare etc.);

·       Siguranța aplicării (nu sunt toxice pentru animale și om, nu produc fitotoxicitate);

·       Sunt acceptate a fi folosite inclusiv în agricultura ecologică;

·       Sunt acceptate a fi folosite în agricultura convențională;

·       Numărul mare de microorganisme / ml de produs finit (minim 1 miliard de colonii);

·       Aplicate cu regularitate aerează solul și deblochează macro și microelementele;

·       Fixează azotul din sol și azotul atmosferic cu ajutorul microorganismelor;

·       Aplicate conform indicațiilor, distrug bolile din sol și ouăle dăunătorilor;

·       Au un spectru larg de combatere a bolilor și dăunătorilor din culturile vegetale;

·       Substituie cu succes fertilizanții chimici, insecticidele și fungicidele de sinteză;

·       Sunt prietenoase cu mediul, nu afectează albinele, nu afectează microflora.

 

Fungicidele și insecticidele biodinamice au în conținutul lor microorganisme antagoniste față de dăunători și factorii patogeni, enzime vegetale, vitamine, macro și micro-elemente, devenind în același timp și fertilizanți, și fungicide și insecticide, însă fără a fi catalogate drept inputuri ecologice sau inputuri de sinteză (datorită procesului clasic biodinamic de producție).

 

O parte din microorganismele conținute în acest tip de produse le vom enumera aici:

·       Bacillus Thuringiensis – combate diptera și lepidoptera (ex: Tuta Absoluta)

·       Bacillus Substilis – combate bolile plantelor (uscarea vasculară, fusarioza, septoriza)

·       Bacillus Megatherium – disponibilizează fosforul blocat în sol;

·       Lysinibacillus Sphaericus – combate diptera, lepidoptera, nematozii, viermii

·       Azotobacter și azospirillium – fixează azotul din sol și azotul atmosferic;

 

Aceste microorganisme nu sunt obținute prin procese chimice, ci sunt rezultatul procesului natural de fermentație a materiei organice, și au rol direct protector pentru culturile vegetale de interes atunci când sunt aplicate conform recomandărilor.

         

    Unul dintre marile avantaje ale folosirii inputurilor biodinamice cu conținut de microorganisme este faptul că acestea (n.r. microorganismele) au capacitatea naturală de a se adapta bolilor și dăunătorilor țintă, identific singure modalitatea prin care le pot inhiba activitatea sau combate în totalitate (deoarece sunt vii).

 Astfel va oferim o mare varietate de produse curate, biodinamice, astfel ca pamantul tau sa se regenereze, sa respire si sa te rasplateasca pe masura muncii tale!

    În traducere directă, agricultura biodinamică s-ar putea rezuma la:

 

          BIO – BIOS – Viață

          Dinamic – dinamică, mișcare

 

    Așadar, ”viață în mișcare”, cu referire directă la activitatea microorganismelor conținute în inputurile biodinamice, parte extrem de importantă în procesul de producție vegetală.

 

    Inputurile biodinamice au fost ”adoptate” și de agricultura ecologică și s-au dovedit a fi extrem de eficiente atât în combaterea bolilor și a dăunătorilor, cât și din punct de vedere nutrițional, deoarece toate substanțele active conținute sunt 100% organice, deci 100% asimilabile și se află într-o simbioză directă și permanentă atât cu solul, cât și cu plantele pe care acestea sunt aplicate.

 

 

DE REȚINUT

Inputurile biodinamice nu sunt nici inputuri ecologice, nici convenționale, ci sunt guvernate de principiile agriculturii biodinamice și obligă la folosirea exclusivă a unor materii prime care se regăsesc sub formă brută în natură (este permisă doar procesarea termică și mecanică).         

 

Eficiența inputurilor biodinamice este guvernată exclusiv de activitatea microorganismelor conținute în acestea, microorganisme create prin procese naturale de fermentație și prelucrare termică, respectiv mecanică.

 

Aplicarea cu regularitate a inputurilor biodinamice va ajuta la controlul total al bolilor și dăunătorilor din sol datorită conținutului de microorganisme antagoniste în raport cu dăunătorii și factorii patogeni, vor ajuta la aerarea solului, la deblocarea macro și microelementelor blocate în sol și vor avea o implicare directă în formarea humusului.

 

Inputurile biodinamice nu produc fitotoxicitate și nu sunt periculoase pentru om și animale.

 

Inputurile biodinamice vor reprezenta viitorul agriculturii organice.